Hiệp hội thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Tây

Tầng 2 Bảo tàng tổng hợp tỉnh Hà Tây - 1 Chu Văn An - Thị xã Hà Đông, Hà Tây

84-034- 550438    Fax:

info@hatayhandicraft.org.vn

www.hatayhandicraft.org

Thông tin khác

Hiệp hội sản xuất thủ công mỹ nghệ Hà Tây được thành lập vào ngày 22/4/2005 theo quyết định số 431/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây
Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội do Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Công nghiệp tỉnh Hà Tây trong hoạt động của Hiệp hội.

Sau khi thành lập, hiệp hội đã đạt được một số thành tựu quan trọng
1. Nghiên cứu, xây dựng và chính thức đưa Lôgô của Hiệp hội vào làm thương hiệu.
2. In ấn và tổ chức phát bằng chứng nhận hội viên chính thức của Hiệp hội.
3. Thực hiện quy chế tạm thời về tài chính và quy chế kinh doanh.
4. Tổ chức cho các hội viên tham gia hội chợ:
-
-
-
  Hội chợ Du Lịch làng nghề
Hội chợ Quốc tế
Việc làm và kinh tế xã hội
5. Kết hợp với VNCI (Tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam) tiến hành xây dựng Website như là công cụ giúp thành viên mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh của hiệp hội và thành viên hiệp hội.
6. Kết hợp với Sở Thương Mại và Tài Chính để thực hiện quy chế hỗ trợ hội viên đi hội chợ nhằm giảm bớt những khó khăn và khuyến khích hội viên giao lưu giới thiệu sản phẩm với thị trường.