Hiệp hội quảng cáo Việt Nam

Tầng 6, Toà nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, Hà Nội

(04) 936 5794 / (04) 216 2625    Fax: (04) 644 5442

info@vaa.org.vn

vaa.org.vn

Thông tin khác


Thay đổi không ngừng để đón đầu hội nhập 
Tăng cường đoàn kết để kiến tạo tương lai
 
 
"Một trong những khuynh hướng của các công ty đang thành công là khó có thể đổi mới và sáng tạo: Đó là khuynh hướng thực tế - Nếu bạn quá tập trung vào những công việc trước mắt, thật khó để bạn có thể nhìn về phía trước".
Bill Gates - The path to the future. 
 
Trong công cuộc hội nhập WTO, thị trường Việt Nam đang không ngừng tiếp nhận sự gia nhập của các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực, mang theo đầy những thách thức cho toàn thị trường nói chung và cho ngành quảng cáo nói riêng. Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam còn đang vấp phải nhiều hạn chế về chuyên môn, tài chính, công nghệ... Do đó, nhất thiết cần nhanh chóng khắc phục, tăng cường năng lực cạnh tranh cho một môi trường hội nhập đầy biến động mới đang diễn ra.
 
Trước tình hình đó, VAA đang không ngừng vận động, thay đổi, cập nhật, đón nhận xu hướng phát triển mới của thị trường nhằm nhanh chóng, kịp thời cung cấp những thông tin, giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các hội viên Hiệp Hội Quảng Cáo nói riêng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế mở hiện nay.
 
 
Hãy vận động, thay đổi đoàn kết và gia nhập với VAA, để cùng VAA xây dựng, kiến tạo nên những giá trị mới trong thời kỳ mới nhằm góp phần nâng cao lợi ích của các hội viên, các doanh nghiệp và sự phát triển chung của nền kinh tế. 

VAA - Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam