Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ

Lô D1, Khu vực 1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

071.220520 - 071.220530    Fax: 071.765618

cbamekong-info@vnn.vn

www.cbamekong.org

Thông tin khác

BAN CHẤP HÀNH
--------------------------------------------------------------------------------


1. CHỦ TỊCH
Ông Nguyễn Văn Hào - Giám đốc Công ty Phân Bón Hóa Chất Cần Thơ
2. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Lê Minh Trượng - Giám đốc Công ty Lương Thực Sông Hậu
Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần GENTRACO Bà Trần Thị Thu - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Nam Việt
Ông Ong Đức Phát - Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển
Ông Lê Đình Trung - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Cần Thơ
3. CÁC ỦY VIÊN
Bà Trần Thị Huỳnh Anh - Giám đốc Công ty TNHH Điện Mai Anh
Ông Võ Đông Đức - Giám đốc Công ty CP Chế Biến XNK Thủy Sản Cần Thơ
Bà Phạm Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Thanh Trúc
Ông Phan Quang Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Bao Bì Miền Tây
Ông Ngô Thanh Long - Giám đốc Công ty TNHH P&R Long Quân
4. TỔNG THƯ KÝ
Bà Nguyễn Mỹ Thuận - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Cần Thơ

BAN KIỂM SOÁT
--------------------------------------------------------------------------------


1. TRƯỞNG BAN
Ông Nguyễn Lâm - Giám đốc NH Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh CN Cần Thơ
2. CÁC THÀNH VIÊN
Ông Lê Kháng - Giám đốc DNTN Lê Kháng
Bà Trần Thị Ánh Nga - Giám đốc DNTN Thúy Sơn

Nhiệm vụ và hoạt động của Hiệp hội
--------------------------------------------------------------------------------

Tập hợp, tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, đại diện cho Hội viên trong mối quan hệ đối với chính quyền và các tổ chức Hiệp hội DN trong, ngoài nước, hợp tác với các tổ chức Quốc tế để hỗ trợ cho Hội viên xúc tiến đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác trong lĩnh vực có liên quan.

  1. Hỗ trợ các Hội viên xúc tiến thương mại bằng cách tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn, đào tạo, tham gia hội chợ trong và ngoài nước, phòng trưng bày sản phẩm, nghiên cứu thị trường.
  2. Hỗ trợ Hội viên có cơ hội đề bạt lên các cơ quan, các cấp chính quyền tại địa phương và trung ương về các vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của DN, đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước trong quản lí và thực thi nhiệm vụ đối với DN.
  3. Đại diền để bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên trước cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.
  4. Làm đầu mối phối hợp liên kết giữa các Hội viên, thúc đẩy liên doanh, liên kết cùng có lợi.
  5. Hỗ trợ Hội viên trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương maị và đầu tư.
  6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên theo ủy quyền trong tranh chấp thương mại và hòa giải các mâu thuẫn giữa các Hội viên
  7. Hợp tác liên kết với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ nước ngoài để tổ chức các hoạt động của Hiệp hội
  8. Phát triển Hội viên và tạo nguồn thu cho hoạt động của Hiệp hội
  9. Tổ chức các hoạt động nhằm phục vụ cho Hội viên như Hội thảo, giao lưu, diễn đàn, giải trí và thư giản.