Hiệp hội doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài

147 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

(84-8)9301503    Fax: (84-8)9301920

oviba@oviba.com

www.oviba.com

Thông tin khác

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Người Việt Nam ở Nước Ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 29-11-2005 9:18:53

Được thành lập trên tinh thần hỗ trợ, tương thân tương ái giữa cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài và trong nước trên nhiều lãnh vực khác nhau nhằm mục đích xây dựng, đóng góp và chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm, tạo ra một cộng đồng kinh doanh lành mạnh của người Việt ở nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam.

    Căn cứ theo luật thành lập hiệp hội của chính phủ Việt Nam, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Người Việt Nam ở Nước Ngoài tại thành phố


Hồ Chí Minh hoạt động theo giấy phép số: 08/GP-HDNN-HCM, có trụ sở chính tại số 147 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hiệp hội Doanh Nghiệp Người Việt Nam ở Nước Ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Thành cùng nhiều doanh nhân Việt Kiều khác đã sáng lập hiệp hội trên tinh thần cùng nhau hướng về cội nguồn nhằm mục đích Dân Giàu Nước Mạnh Xã Hội Công Bằng và cùng nhau xây dựng, phát triển đôi bên cùng có lợi.

    Thay mặt gần một trăm năm mươi doanh nghiệp Việt Kiều tại Việt Nam, chúng tôi luôn đánh giá cao sự cộng tác của tất cả bà con Việt Kiều ở hải ngoại có tinh thần hướng về cội nguồn, chia sẽ những mất mát, bù đáp những đau thương do chiến tranh, lịch sử dân tộc gây ra để cùng nhau hướng về tương lai và xây dựng Việt Nam trở thành một con rồng kinh tế Châu Á. Lòng tự hào, tính vị tha, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam là nền tảng cho sự trung hòa của mọi quan điểm bất đồng để chúng ta sẽ nắm tay nhau hòa vào dòng thác Việt chảy mãi trên quê hương gấm vóc Việt Nam yêu dấu.

 Chân thành và chúc sức khỏe tất cả các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 
 


Chủ tịch Hiệp hội
Phan Thành