DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGỌC LÂN

Phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

0500 3573187    Fax: đang cập nhật..

Thông tin khác