DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO LÂM

74 Ấp Đông,Nguyễn Ảnh Thủ, X. Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 37179027, 37179028    Fax: (84-8) 37179059

chein@hcm.vnn.vn

Thông tin khác