Doanh nghiệp sản xuất - Xuất khẩu đồng mỹ nghệ Điệp Nhung

Làng nghề Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh

0241.3668 568    Fax:

info@dongdiepnhung.com

http://dongdiepnhung.com/

Thông tin khác

Doanh nghiệp sản xuất - Xuất khẩu đồng mỹ nghệ Điệp Nhung

Địa chỉ : Làng nghề Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh

ĐT: 0241.3668 568 - 0913 523 439 - 0914 154 449

Email: info@dongdiepnhung.com 

Website: www.dongdiepnhung.com

Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mỹ nghệ