DNTN TM HƯƠNG HÓA PHẨM

99B Lê Thị Riêng, P. bến Thành, Q1, TP HCM      

(08) 8325313-9252940    Fax: (08) 8300743

hhp@hcm.fpt.vn ; hhp2@hcm.fpt.vn

hhp.thuonghieuviet.com

Thông tin khác