Cục bản quyền tác giả văn học- nghệ thuật

151 Hoàng Hoa Thám- Hà Nội

04. 8236908    Fax: 04.8432630

cbqtg@hn.vnn.vn

www.cov.gov.vn

Thông tin khác

GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

 

Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật, tiền thân là Hãng Bảo hộ quyền tác giả, được thành lập ngày 27/2/1987, là cơ quan quản lý Nhà nước trong phạm vi toàn quốc về quyền tác giả và quyền liên quan. Dưới đây là những hoạt động chính của Cục trong những năm qua.

1. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật:

Ngày đầu thành lập , Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật chỉ có 04 người, đến nay đã có một bộ máy tổ chức hoàn thiện, có Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá - Thông tin đã ban hành Qui chế tổ chức hoạt động của Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật. Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cũng đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Đại diện Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh; Qui chế văn thư lưu trữ để quản lý nội bộ. Các văn bản này sẽ được ban hành lại trong năm 2004 sau khi Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành mới qui chế tổ chức hoạt động của Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật (số 39/2004/QĐ-BVHTT ngày 28/6/2004). Từ khi được thành lập đến nay, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật đã được tặng 15 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin vì có thành tích hoàn thành nhiệm vụ.

Với tổng số 20 cán bộ công chức có bằng đại học trở lên, trong đó có 3 người có 2 bằng đại học, 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và một đang theo học cao học. Nhiều cán bộ có khả năng ngoại ngữ có thể tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế; tham gia dịch văn bản luật quốc tế từ tiếng Anh sang tiếng Việt để làm tài liệu tham khảo; tham gia nghiên cứu các công trình khoa học; tham gia giảng dạy đại học, cao học ở một số trường đại học. Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật còn nhận được sự hợp tác, giúp đỡ tích cực từ các cơ quan, ban ngành của Việt Nam, của Tổ chức Sở hữu trí tuệ của Thế giới, của các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ.

2. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyền tác giả và quyền liên quan

Để có được hệ thống pháp luật hiện hành về quyền tác giả và quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật là cơ quan chủ trì trong việc nghiên cứu, soạn thảo trên 15 văn bản qui phạm pháp luật trình các cấp ban hành. Về cơ bản, hệ thống pháp luật hiện tại đủ điều kiện cho việc bảo hộ và thực thi tại quốc gia và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực này.

3. Về hoạt động tổ chức hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Mọi văn bản qui phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan sau khi được ban hành đã được tổ chức triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật đã tổ chức trên 40 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó có một số hội nghị, hội thảo quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO, UNESCO và các tổ chức quốc tế khác đồng tổ chức. Thông qua các hoạt động này, kiến thức về quyền tác giả và quyền liên quan đã được phổ biến rộng rãi trong xã hội.

Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật đã trực tiếp giải quyết trên 500 đơn, thư  khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả và quyền liên quan. Điển hình như tranh chấp quyền tác giả đối với bài Quốc ca, quyền tác giả đối với quốc huy Việt Nam …

Tính từ năm 1986 đến nay, Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật đã thụ lý, cấp Giấy Chứng nhận Quyền tác giả cho các tác giả và chủ chủ sở hữu tác phẩm là trên 15.000 tác phẩm.