CtyTNHH Jorn Technology

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 1 Lô C, Kho Mapletree,Đường 10, H. Thuận An

3757986    Fax: 3757985

Thông tin khác