CTY TNHH THIẾT BỊ KHKT VIỆT CƠ

6/136-137 BÌNH LONG, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM

(08)38611388    Fax: (08)38611400

vietco@saigonnet.vn; vietco@nanogenpharma.com

Thông tin khác