Cty TNHH SX-TM-DV Lê Trường Thịnh

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, 12 Đường 3A, Tp. Biên Hòa

3833018, 3832911, 3833017, 3833019    Fax: 3832912

Thông tin khác