CTY TNHH LƯƠNG THỰC THUẬN PHÁT KIÊN GIANG

Tổ 3, ấp Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

(0773) 842888    Fax: (0773) 842889

none@gmail.com

http://www.tupaco.com.vn/

Thông tin khác

Công ty TNHH Lương Thực Thuận Phát Kiên Giang (TUPACO) được thành lập vào tháng 05 năm 2007, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh và xuất khẩu gạo. Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả, qua gần 1,5 năm hoạt động đã đạt được thành tựu đáng kể:

- Sản lượng gạo xuất khẩu từ tháng 05 - 12/ 2008: gần 24.000 tấn
- Sản lượng gạo xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2009: 68.000 tấn