Cty TNHH Jumviex Việt Nam

Ấp Hòa Lân, X. Thuận Giao, H. Thuận An

3820035, 3838168    Fax: 3820056

jumviex@hcm.vnn.vn

www.jumviex.com

Thông tin khác