Cty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Sài Gòn-Cần Thơ

20 Phung Khac Khoan st., Dakao Ward, District 1, HCMC

(84.8) 38228290    Fax: (84.8) 38228291

hcns_sgi@saigoninvest.com

www.saigoninvest.com

Thông tin khác