Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Khoa Nhung

MINH CHÂU - YÊN MỸ - HƯNG YÊN

0321 2218025 - 0913280483    Fax: 0321 3713025

Thông tin khác

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vật Tư Và Xây Dựng Khoa Nhung

 

Địa chỉ: Thôn Quảng Yên, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

 

Điện thoại: 0913280483

 

Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , vật liệu xây dựng vật tư