CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐẠI NAM

•         Sản xuất Phim và Chương trình truyền hình

•         Dịch vụ quảng cáo & truyền thông,

•         Sản xuất hậu kỳ.

•         Tổ chức và tài trợ sự kiện

•         Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, kịch, chèo, tuồng, cải lương, dân ca, ca nhạc tạp kỹ. Tổ chức giao lưu

•         Quảng bá thương mại; giáo dục dạy nghề: diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ

1370

137

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

•         Sản xuất Phim và Chương trình truyền hình

•         Dịch vụ quảng cáo & truyền thông,

•         Sản xuất hậu kỳ.

•         Tổ chức và tài trợ sự kiện

•         Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, kịch, chèo, tuồng, cải lương, dân ca, ca nhạc tạp kỹ. Tổ chức giao lưu

•         Quảng bá thương mại; giáo dục dạy nghề: diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ

Thông tin khác