CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT DOANH

1/28 Điện Cao Thế, Tân Sơn Nhì, p.tân Phú, tp.HCM

(08) 38 130 735    Fax: (08) 38 130 736

info.vietdoanh@gmail.com

www.vietdoanh.com.vn

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT DOANH

 

Phụ liệu bê tông, sản phẩm công nghệ sinh học, cây tí hon...

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT DOANH

 

Địa chỉ 1/28 Điện Cao Thế, Tân Sơn Nhì, p.tân Phú, tp.HCM

 

Điện thoại (08) 38 130 735 

 

Fax (08) 38 130 736

 

E-mail info.vietdoanh@gmail.com