CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH

KCN Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

04 33 994 389    Fax: 04 33 995 543

sales@nhatanhmed.com

http://nhatanhmed.com/

Thông tin khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH

Ðịa chỉ : KCN Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Ðiện thoại:04 33 994 389

Fax: 04 33 995 543

Email: sales@nhatanhmed.com

Website: www.nhatanhmed.com

Chuyên sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị y tế