CÔNG TY TNHH TẠP CHÍ SÁNG TẠO GIRAFFE-X

Unit 104B, Hoa Lam Building, 02 Thi Sach Street, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City

[84.8] 824.2358    Fax: (84 8) 827.4946

www.giraffe-xvn.com

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH TẠP CHÍ SÁNG TẠO GIRAFFE-X 

 

Giraffe-X Creative Imaging Co., ltd là công ty 100% vốn nước ngoài, có bề dày hơn 17 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo và thiết kế website tại Philippine.

 

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH TẠP CHÍ SÁNG TẠO GIRAFFE-X 

 

Địa chỉ Unit 104B, Hoa Lam Building, 02 Thi Sach Street, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City

 

Điện thoại [84.8] 824.2358

 

Fax (84 8) 827.4946

 

Website www.giraffe-xvn.com