CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

29 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

(84-8) 38157585    Fax: (84-8) 38156723, 38157585

vn_n_dragon@yahoo.com

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

 

Sản xuất bộ rau câu và sản phẩm chế biến khác.

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

 

Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38157585

Fax: (84-8) 38156723, 38157585

E-mail: vn_n_dragon@yahoo.com