Công ty TNHH Semo Vina

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 8, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

37701447, 37701448, 37700856    Fax: 37701449

citysemovina@hcm.vnn.vn

Thông tin khác