CÔNG TY TNHH SAO SÁNG

TỔ 8 – KHU 1 – NÔNG TRƯỜNG THÀNH TÔ – ĐẰNG LÂM - HẢI AN - HẢI PHÒNG.

84 – 31 3 979193; 3979287    Fax: 84 – 31 3629792

Saosangco@vnn.vn

Thông tin khác