CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN CHÂU

156 Phan Đăng Lưu - TP. Đà Nẵng

0511.6504930    Fax: 0511.3642007

phihungdn@dng.vnn.vn

http://www.handicraft-art.com.vn/

Thông tin khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN CHÂU

Địa chỉ: 156 Phan Đăng Lưu - TP. Đà Nẵng - Việt Nam

Điện thoại: 84.511.6504930

Fax: 84.511.3642007

Email: phihungdn@dng.vnn.vn

Website: http://www.handicraft-art.com.vn/

Chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ