Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sihennon

52 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q. 9,Tp. Hồ Chí Minh

37331381    Fax: 62809168

Thông tin khác