CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN PHÁT

45/8D QL1A, ẤP ĐÔNG LÂN, X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP. HCM

(08)38832554    Fax:

chanphat.cpc@gmail.com

Thông tin khác