CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUE HÀN ĐẠI TÂY DƯƠNG VIỆT NAM

KCN TIÊN SƠN - TIÊN DU - BẮC NINH

0241.3839.852    Fax: 0241.3839.852

DAITAYDUONGVN@GMAIL.COM

http://vietnamatlantic.com/

Thông tin khác


Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam
là Công ty liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập tại Việt Nam năm 2002 với thời gian hoạt động là 40 năm theo Giấy phép đầu tư số 24/GPĐT-KCN-BN do Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04 tháng 07 năm 2002 và giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC1-KCN-BN ngày 27 tháng 07 năm 2004.

 

§                        Tên giao dịch: Công ty TNHH sản xuất que hàn Đại Tây Dương Việt Nam.

§                        Địa chỉ: Đường TS03, Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh

§                        Mã số thuế: 2300226918

§                        STK: 102010000234591

 

 Là một công ty con của Công ty cổ phần vật liệu hàn “Atlantic” Trung Quốc, Công ty cổ phần vật liệu hàn “Atlantic” là công ty có cổ phiếu giao dịch trên thị trường, được cải cách thành lập từ nhà máy que hàn điện Trung Quốc, một nhà máy sản xuất vật liệu hàn đầu tiên của Trung Quốc nổi tiếng với thương hiệu “Atlantic” đăng ký năm 1950.