Công Ty TNHH Quốc Tế Bảo Vy

216A24 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh

08 38434127    Fax: 08 38410653

exportsales@baovypottery.com

http://baovypottery.com/

Thông tin khác

Công Ty TNHH Quốc Tế Bảo Vy

Ngành: Gốm Sứ

Địa chỉ: 216A24 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 38434127

Fax : 08  38410653

Email: exportsales@baovypottery.com

Website: http://baovypottery.com