Công ty TNHH Nghệ Tài

Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Lô 12,Đường 2, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân,Tp. Hồ Chí Minh

37505230, 37505231    Fax: 37505232

nghetai168@vnn.vn

Thông tin khác