Công ty TNHH Nam Thăng Long

1.     Sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu composite.
2.     Sản xuất các sản phẩm: cặp phao cứu sinh, các loại phao cứu sinh,bảo hộ lao động.
3.     Sản xuất các loại cặp, ba lô, túi xách.

10

1

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
1.     Sản xuất các sản phẩm bằng vật liệu composite.
2.     Sản xuất các sản phẩm: cặp phao cứu sinh, các loại phao cứu sinh,bảo hộ lao động.
3.     Sản xuất các loại cặp, ba lô, túi xách.
Thông tin khác