CÔNG TY TNHH MTV TM - DV HẠNH HÂN

Sản xuất hàng may sẵn (trừ gia công hàng đã qua sử dụng, tẩy nhuộm,…).
May trang phục ( trừ trang phục da lông thú).

33390

1855

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng
Sản xuất hàng may sẵn (trừ gia công hàng đã qua sử dụng, tẩy nhuộm,…).
May trang phục ( trừ trang phục da lông thú).
Thông tin khác