CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM HÀN VIỆT

27 Lê Trung Nghĩa, Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

(848) 3811-5607    Fax: (848) 3811-5609

sales@neetex.com.vn

http://www.neetex.com.vn

Thông tin khác

 

CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM HÀN VIỆT

 

Sản xuất các loại kim dệt vớ, kim dệt vải, kim móc, kim dệt găng tay và các phụ tùng dệt khác.

 

Liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH MTV DỆT KIM HÀN VIỆT

 

Địa chỉ 27 Lê Trung Nghĩa, Khu K300, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Điện thoại (848) 3811-5607

 

Fax (848) 3811-5609

 

E-mail sales@neetex.com.vn   

 

Website http://www.neetex.com.vn