CÔNG TY TNHH KHÁNH CHÚC

KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

043 5112 244    Fax:

http://khanhchucco.com/

Thông tin khác

CÔNG TY TNHH KHÁNH CHÚC

Địa chỉ: KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Điện thoại: (84-8) 35112244 - (84-8) 35129950

Website: www.khanhchucco.com

Chuyên kinh doanh len sợi to, len sợi nhỏ, len xù,...