Công ty TNHH Kêt Đoàn

Lô A2.2, Cụm công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

+84 510 387 7919    Fax:

info@ketdoanfactory.com

http://www.ketdoanfactory.com/

Thông tin khác

Công ty TNHH Kêt Đoàn

  • Lĩnh vực hoạt động : Chuyên may đồng phục bảo hộ lao động và phụ kiện. 
  • Vị trí nhà máy : huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách sân bay quốc tế và cảng Đà Nẵng 35 km. 
  • Vốn đầu tư và qui trình quản lý: của Châu Âu.
  • Chất lượng và phong cách phục vụ: theo tiêu chuẩn Châu Âu.
  • Tổ chức nhà máy :
    - Bộ phận quản lý: với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc. 
    - Bộ phận sản xuất : hiện có hơn 200 công nhân lành nghề và số lượng không ngừng mở rộng.

Liên hệ:

 

Công ty TNHH Kêt Đoàn

Địa chỉ: Lô A2.2, Cụm công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Email: info@ketdoanfactory.com  |  Điện thoại: +84 510 387 7919