CÔNG TY TNHH HUY TÙNG

Số 18 - KP4 - TT. Châu Thành - H. Châu Thành - T. Bến Tre

0753.610.888    Fax: 0753.610.888

http://huytunghoalam.com

Thông tin khác

HUY TÙNG chuyên mua bán, trao đổi ký gửi xe môtô ba bánh - hoa lâm.

- Nhận làm ben cho xe hoa lâm, chở vật liệu xây dựng - Đại tu xe : Đồng - Sơn điện, máy, cầu nhíp ......

- Đầy đủ phụ tùng thay thế.

- Mua xe ở tỉnh xa, xe cầm cố, thế chấp, có hoa hồng cao cho người giới thiệu.

CÔNG TY TNHH HUY TÙNG
Địa chỉ: Số 18 - KP4 - TT. Châu Thành - H. Châu Thành - T. Bến Tre 

Điện thoại : 0753.610.888

Fax: 0753.610.888

Mobile : 0948.6666.39 

Webstie : www.huytunghoalam.com

Email : huytunghoalam@yahoo.com