Công ty TNHH Hoa Nghi

Khu Công Nghiệp Hố Nai, X. Hố Nai 3, H. Trảng Bom,Đồng Nai

3671092    Fax: 3671091

hoa.nghi@yahoo.com.vn

Thông tin khác