CÔNG TY TNHH HÓA MỸ PHẨM QUỐC TẾ ICC

KCN Đồng An, Đường 2A, H. Thuận An, Bình Dương

(84-650) 3758428, 3782211, 3782210    Fax: (84-650) 3758430

Thông tin khác