CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT DY VINA

Lô D-11.2, Đường 5, KCN Long Bình, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

84-61) 3993334, 3993335, 3993336, 3993337    Fax: (84-61) 3993339, 3993338

www.dyvinachem.com

Thông tin khác