Công ty TNHH Dược Phẩm Tâm Nhất

40/24 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10 TP.HCM

(08) 3977.1606    Fax: (08) 3977.1605

duoctamnhat@gmail.com

http://tamnhatpharma.com

Thông tin khác

Công ty TNHH Dược Phẩm Tâm Nhất
Địa chỉ : 40/24 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10 TP.HCM
Email : duoctamnhat@gmail.com
Điện thoại : (08) 3977.1606 - 3977.1607
Điện thoại di động : 0909.968.518
Fax : (08) 3977.1605