Công ty TNHH Dệt may Tùng Bách

Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

0433 747 152    Fax: 0433 747 600

tungbach.company@gmail.com

http://tungbach.com.vn/

Thông tin khác

Công ty TNHH Dệt may Tùng Bách

Địa chỉ: Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0433 747 152 ; Fax: 0433 747 600

Hot line: 0913 063 608

Email: tungbach.company@gmail.com

Website: http://www.tungbach.com.vn

Mã Số Thuế: 0500556275

Mã chuyển khoản: 2205201000710