Công ty TNHH công nghiệp vật liệu gốm sứ Shun Yin

Đường 1a Kcn Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

(061)3560805    Fax:

Thông tin khác

Sản xuất vật liệu Hydro kim loại, vật liệu hợp kim sắt và vật liệu khác thuộc nhóm đất hiếm, vật liệu Zirconium và vật liệu sứ kỹ thuật cao sử dụng cho ngành công nghiệp gốm sứ, viên bi nhôm hoá