Công ty TNHH công nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Đường Số 3, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

061-3549528    Fax: 061-3549535

Thông tin khác
Sản xuất đồ dùng trong nhà, dụng cụ y tế, thể thao bằng kim loại