Công ty TNHH công nghiệp chính xác Jackson

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

061-3569111    Fax: 061-3569024

Thông tin khác