CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

168/21/22 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

04.73 077 099    Fax: 04.355 26 383

moitruong@nhietdoi.org

http://moitruongnhietdoi.vn/

Thông tin khác

TẦM NHÌN

Trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ uy tín trong lĩnh vực xử lý nước sạch và bảo vệ môi trường.

 SỨ MỆNH

Sản xuất, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực xử lý nước sạch và bảo vệ môi trường, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhân loại, mang lại sự thành công chung cho khách hàng, đối tác và mang lại một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mỗi thành viên của mình.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn các thủ tục môi trường, quan trắc & lập báo cáo hiện trạng môi trường

Thiết kế, thi công, sản xuất, cung cấp vật tư, thiết bị trong lĩnh vực:

           + Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

          + Thu bụi & xử lý khí thải

          + Xử lý nước thải