CÔNG TY TNHH CN PHẠM GIA THỊNH

Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai

(061) 8822804    Fax: (061) 8822805

phamgiathinhcq@yahoo.com

http://www.pgtgarden.com/

Thông tin khác

CÔNG TY TNHH CN PHẠM GIA THINH
Địa chỉ: Tân Mai - Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: (061) 8822804     Fax: (061) 8822805
Email: phamgiathinhcq@yahoo.com