Công ty thể thao mới (New Sport)

11 Đống Đa, phường 2, quận Bình Thạnh, TPHCM

0907530509    Fax: 08-35103408

congtythethaomoi@yahoo.com.vn

http://www.congtythethaomoi.com/

Thông tin khác

Công ty thể thao mới (New Sport)

Địa chỉ: 11 Đống Đa, phường 2,quận Bình Thạnh  (bản đồ chính)

Liên hệ: 01283308620 (Thanh Tuyền)

            0907530509 (Hồ Thu)

Email: congtythethaomoi@yahoo.com.vn

          newsport81@gmail.com

Fax: 38 461 381