Công ty Dược phẩm Nhất Linh

Số 8 Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

0437.85.85.45    Fax:

info@chubbikids.vn

http://chubbikids.vn/

Thông tin khác

 

Công ty Dược phẩm Nhất Linh 

 

Kinh doanh dược phẩm các loại

 

Liên hệ:

 

Công ty Dược phẩm Nhất Linh 

 

Địa chỉ Số 8 Bồ Đề, Long Biên, TP Hà Nội.

 

Điện thoại 0437.85.85.45 

 

Fax 

 

E-mail info@chubbikids.vn   

 

Website http://chubbikids.vn/