CÔNG TY ĐIỆN TỬ - VÀNG BẠC LỮ HƯỞNG

Tổ 7, thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình

0363.851.272    Fax:

info@luhuong.com.vn

http://luhuong.com.vn/

Thông tin khác

CÔNG TY ĐIỆN TỬ - VÀNG BẠC LỮ HƯỞNG

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình

Điện thoại: 0363.851.272

Email: info@luhuong.com.vn

Website: www.luhuong.com.vn

CÔNG TY ĐIỆN TỬ - VÀNG BẠC LỮ HƯỞNG chuyên kinh doanh vàng bạc, điện tử, khách sạn