Công ty CP sứ Đông Lâm

KCN Tiền Hải, H. Tiền Hải, Thái Bình

(036) 3781868    Fax: (036) 3781578

donglamceramic@yahoo.com

www.dolacera.com.vn

Thông tin khác