CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI GÒN TÂY BẮC (SCD)

QL22 KCN TÂN PHÚ TRUNG, ẤP TRẠM BƠM, X.TÂN PHÚ TRUNG, H.CC, TP. HCM

(08)37963379    Fax:

scdcorp@vnn.vn

http://www.kcntpt.com.vn

Thông tin khác